Hạt nhựa PP

Lưới
Danh sách

Liên hệ Thuế0đ

Mô tả: - Chỉ số MI: 3.3 - Xuất xứ: Hàn Quốc - Hãng sản xuất: Basell - Thông số kỹ thuật của hạt nhựa…

rating-0

Liên hệ Thuế0đ

PP 6531M - Chỉ số MI: 3.5 - Xuất xứ: Malaysia - Hãng sản xuất: Lotte Chemical Titan - Thông số kỹ thuật…

rating-0

Liên hệ Thuế0đ

PP S1003 Mô tả: - Chỉ số MI: 3.4 - Xuất xứ: Thái Lan - Hãng sản xuất:  - Thông số kỹ thuật của hạt nhựa…

rating-0

Liên hệ Thuế0đ

PP NSY114G Mô tả: - Chỉ số MI: 3.5 - Xuất xứ: Việt Nam - Hãng sản xuất: Nghi Sơn - Thông số kỹ thuật…

rating-0

Liên hệ Thuế0đ

PP-VN F501N Mô tả: - Chỉ số MI: 3.5 - Xuất xứ: Việt Nam - Hãng sản xuất: HYOSUNG - Thông số kỹ thuật…

rating-0

Liên hệ Thuế0đ

PP 504P Mô tả: - Chỉ số MI: 3.2 - Xuất xứ: Ả rập Xê út - Hãng sản xuất: Sabic - Thông số kỹ thuật của…

rating-0

Liên hệ Thuế0đ

PP 500P Mô tả: - Chỉ số MI: 3.0 - Xuất xứ: Ả rập Xê út - Hãng sản xuất: Sabic - Thông số kỹ thuật của…

rating-0

Liên hệ Thuế0đ

PP 5032 Mô tả: - Chỉ số MI: 3 - Xuất xứ: Ả rập Xê út - Hãng sản xuất: ExxonMobil - Thông số kỹ thuật…

rating-0

Liên hệ Thuế0đ

PP 456J Mô tả: - Chỉ số MI: 3.4 - Xuất xứ: Ả rập Xê út - Hãng sản xuất: Basell - Thông số kỹ thuật của…

rating-0

Liên hệ Thuế0đ

PP FY4012E Mô tả: Chỉ số MI: 4.0Xuất xứ: Ả rập Xê útHãng sản xuất: Petro RabighThông số kỹ thuật của…

rating-0

Liên hệ Thuế0đ

PP H5300 Mô tả: - Chỉ số MI: 3.5 - Xuất xứ: Hàn Quốc - Hãng sản xuất: Lotte - Thông số kỹ thuật của…

rating-0

Liên hệ Thuế0đ

Mô tả: - Chỉ số MI: 4.0 - Xuất xứ: Singapore - Hãng sản xuất: Exxon Mobil - Thông số kỹ thuật của PP…

rating-0

Liên hệ Thuế0đ

Hạt nhựa AV161 – Chỉ số MI: 5.5 – Xuất xứ: Ả rập Xê út – Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Block Copo…

rating-0

Liên hệ Thuế0đ

PP AV161 Mô tả: - Chỉ số MI: 5 - Xuất xứ: Singapore - Hãng Sản xuất: TPC - Thông số kỹ thuật của hạt…

rating-0

Liên hệ Thuế0đ

HẠT NHỰA NGUYÊN SINH PP HP748H HMC Mã hạt nhựa: PP HP748H HMC Thương hiệu: MOPLEN Nhà sản xuất: HMC…

rating-0
Hiển thị 1 đến 15 của 34 (3 trang)
© Copyright 2019-2023 CÔNG TY TNHH TRAO ĐỔI HOÀN CẦU. Thiết kế bởi Zozo